Kdo jsme?

Martin Škanta
zpěv, dudy, akordeon,
el. klávesy, aranžér, skladatel

Absolvent Základní umělecké školy v Blatné obor - akordeon, absolvent konzervatoře v Plzni obor - akordeon a obligátní klavír. Dnes působí jako ředitel Základní umělecké školy v jihočeské Blatné, vyučuje též na konzervatoři v Plzni obor EKN. Již více než 25 let vede soubor Blatenští dudáci, který má bohatou historii a během svého působení vystoupil na mnoha kulturních akcích u nás i v zahraničí. Jeho žáci několikrát získali umístění na republikových soutěžích Základních uměleckých škol v kategorii sólistů, komorních her a souborů (letos 2. místo v Mikulově), ale i na Mezinárodní folklorní soutěži v rakouském Innsbrucku. Soubor jste mohli také vidět a slyšet v české a rakouské televizi. Založil a vede několik hudebních souborů různých hudebních žánrů. Pravidelně se zúčastňuje Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích a také Adventních trhů na Staroměstském náměstí v Praze. Martin Škanta se věnuje kompozici skladeb různých hudebních žánrů a aranžování pro české a středověké dudy, na které také ve svých programech hraje. Je autorem publikace České dudy v moderních rytmech. 

Jana Janovská

zpěv a dudy

V mládí působila ve folklorním souboru Blatenští dudáci, vystupovala doma i v zahraničí, a dodnes zde hostuje. Později vyučovala na Základní umělecké škole v Blatné hře na flétnu, dudy a podílela se na vedení dudáckého souboru, Jako hráčka a zpěvačka se také v dnešní době účastní festivalů v České republice - Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích, dříve i na Slovensku ve Východné. Její účinkování jste mohli vidět též v televizních hudebních pořadech Rozjezdy pro hvězdy, Putování za muzikou po krajích v pořadu Jožky Šmukaře a se skupinou Olympic v Manéži Bolka Polívky, ale například i ve Stodole Michala Tučného. Hudba je její velkou radostí a provází jí celým životem. Dnes se jí Jana Janovská věnuje ve svém volném čase aktivně nejen jako organizátorka a produkční hudebních akcí, stále také jako hráčka a sólistka s různými hudebními kapelami a uskupeními, především však tvoří součást Dudácké show s Martinem Škantou.    Prohlédněte si:

Napište nám